DONA'M CINE IV EDICIÓ

Logotip Dona'm cine IV edició


Direcció/Dirección: Ro Caminal Saperas  País: Espanya-Senegal/ España-Senegal

Sinopsi:  Unfolding Penelope és un vídeo etnogràfic experimental sobre les esposes dels migrants senegalesos i els llargs períodes d'espera pel retorn a casa dels seus esposos. A partir del títol, el vídeo estableix un paral·lelisme divergent entre aquestes dones i Penèlope de l'Odissea. Paral·lelisme donats els llargs temps d'espera pel retorn del marit a casa que comparteixen. Divergència, ja que no només ocupen el lloc de Penèlope, sinó que el subverteixen. Elles són les protagonistes absolutes de l'acció. Prenen el poder de l'enunciació i ens expliquen com utilitzen la seva agència per negociar amb la pressió social que les envolta, que en igual que a l'Odissea, voldria relegar-les a un segon pla. Per extensió el treball retrata l'estatus social de la dona al Senegal.

Sinopsis: 
Unfolding Penelope es un video etnográfico experimental sobre las esposas de los migrantes senegaleses y los largos periodos de espera por el regreso a casa de sus esposos. A partir del título, el vídeo establece un paralelismo divergente entre estas mujeres y Penélope de la Odisea. Paralelismos dados los largos tiempos de espera para el regreso del marido en casa que comparten. Divergencia, ya que no sólo ocupan el lugar de Penélope, sino que lo subvierten. Ellas son las protagonistas absolutas de la acción. Toman el poder de la enunciación y nos explican cómo utilizan su agencia para negociar con la presión social que las rodea, que igual que en la Odisea, quisiera relegarlas a un segundo plano. Por extensión el trabajo retrata el estatus social de la mujer en Senegal.

Forum de discussió/Foro de discusión

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!