DONA'M CINE IV EDICIÓ

Logotip Dona'm cine IV edició

 

Direcció/Dirección: Marisa Benito País: Espanya/España

Sinopsi: La imatge de la dona ha estat utilitzada i modelada al gust de les societats i els esdeveniments històrics de cada època generant codis visuals i estereotips: la dona treballadora, la dona mare, la dona mestressa de casa, la dona musa, la dona objecte sexual i un llarg etcètera. Aquests models han estat filtrats d'una o altra manera des d’estaments de poder masculí que els han utilitzat introduint al seu torn diverses normes de conducta ètica i moral atribuint funcions i espais específics. La utilitat de la dona quedava així subjugada al servei de l'home i la família sense fomentar la seva autonomia i creixement personal com a individu.

Sinopsis:
La imagen de la mujer ha sido utilizada y moldeada al gusto de las sociedades y los acontecimientos históricos de cada época generando códigos visuales y estereotipos: la mujer trabajadora, la mujer madre, la mujer ama de casa, la mujer musa, la mujer objeto sexual y un largo etcétera. Estos modelos han sido filtrados de una u otra manera desde estamentos de poder masculino que los han utilizado introduciendo a su vez diversas normas de conducta ética y moral atribuyéndole funciones y espacios específicos. La utilidad de la mujer quedaba así subyugada al servicio del hombre y la familia sin fomentar su autonomía y crecimiento personal como individuo.

Forum de discussió/Foro de discusión

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!